2017

Sist endret 23. jan. 2019 09:44 av lenkeretter@localhost

Master i sosiologi Hannah Helseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Fornuft og følelser. Muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentligheten fra 2000 til 2012

Sist endret 9. nov. 2017 15:19 av malinlvi@uio.no