2013

Sist endret 9. okt. 2013 12:28 av ninah@uio.no
Sist endret 2. okt. 2013 13:25 av ninah@uio.no
Sist endret 2. okt. 2013 13:39 av ninah@uio.no
Sist endret 23. jan. 2019 09:49 av lenkeretter@localhost

Cand. polit. Beret Bråten ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier.   

Sist endret 23. jan. 2019 09:49 av lenkeretter@localhost

Cand. polit. Cecilie Thun ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Complex Norwegianness:National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship.

Sist endret 23. jan. 2019 09:49 av lenkeretter@localhost

Ph.D. Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in Multicultural Setting.

Sist endret 23. jan. 2019 09:51 av lenkeretter@localhost

Master i sosiologi Helene Toverud Godø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ungdomskrav – skolekrav – livsrom. En analyse av ungdomsskoleelevers håndtering av faglige og sosiale krav i skole og samfunn.

Sist endret 11. mars 2015 12:53 av ninah@uio.no

Cand.philol. Ingunn Marie Eriksen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Young Norwegians: Belonging and becoming in a multiethnic high school

 

Sist endret 23. jan. 2019 09:50 av lenkeretter@localhost

Master Hedda Høgåsen-Hallesby ved Senter for tverrrfaglig kjønnsforskning og Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Salome Ever and Never the Same. (Re)productions of a Canonized Opera.

Sist endret 11. mars 2015 13:23 av ninah@uio.no

Master Stian Overå ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: KJØNN – BARNDOM – SKOLELIV: Faglige og sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barneskolen.

Sist endret 16. jan. 2013 11:14 av ninah@uio.no
Sist endret 24. sep. 2013 09:28 av ninah@uio.no
Sist endret 3. apr. 2013 13:06 av ninah@uio.no
Sist endret 6. juni 2013 11:14 av ninah@uio.no