Disputas: Opera – gale kvinner og gamle sanger om igjen

Master Hedda Høgåsen-Hallesby ved Senter for tverrrfaglig kjønnsforskning og Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Salome Ever and Never the Same. (Re)productions of a Canonized Opera.

Hedda Høgåseb-Hallesby. Foto: Erik Berg

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 22. oktober 2013, kl. 10.15. Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "DVD / Live Streaming / HD Broadcasts: Opera in the Age of its Digital Reproducibility."

Bedømmelseskomité

  • Professor David Levin, University of Chicago

  • Dr. Heather Wiebe, King’s College London

  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasleder kunngjøres senere

Veileder

  • Lektor Erik Steinskog, Københavns Universitet
  • Professor Jorunn Økland, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Se pressemelding fra Institutt for musikkvitenskap

Publisert 24. sep. 2013 09:46 - Sist endret 23. jan. 2019 09:50