2016

Sist endret 25. juli 2017 15:04 av malinlvi@uio.no

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Sist endret 23. jan. 2019 09:45 av lenkeretter@localhost

Cand. polit. Stina Hansteen Solhøy ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Unntak for trossamfunn? Politikkutforming i spenningsfeltet mellom statlige likestillingsambisjoner og religiøs autonomi, 1974-2014.

Sist endret 12. jan. 2016 15:05 av ninah@uio.no