Disputas: Stina Hansteen Solhøy

Cand. polit. Stina Hansteen Solhøy ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Unntak for trossamfunn? Politikkutforming i spenningsfeltet mellom statlige likestillingsambisjoner og religiøs autonomi, 1974-2014.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. januar 2016 kl. 10.15 - 11.00, Aud. 103, Georg Morgenstiernes hus

Tema: Kjønnsmakt i liberalisme-kommunitarismedebatten.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Anna Jonasdottir, Örebro Universitet
  • Andreopponent: Professor Pål Repstad, UiA
  • Tredje medlem: Professor Anne Julie Semb, UiO

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

  • Professor Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
  • Førstelektor Øivind Bratberg, Institutt for statsvitenskap, UiO

Les mer på Instutt for statsvitenskaps nettside.

Publisert 12. jan. 2016 15:09 - Sist endret 23. jan. 2019 09:45