2012

Sist endret 23. jan. 2019 09:52 av lenkeretter@localhost

Cand.psychol Aina Olsvold ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering.

Sist endret 27. aug. 2012 09:38 av ninah@uio.no