Disputas: Aina Olsvold

Cand.psychol Aina Olsvold ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 13.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Utfordringer for psykologisk forståelse og behandling av barn i et medisinsk/psykiatrisk definert felt - ADHD som et mulig eksempel.

Bedømmelseskomité

  • Professor Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Helge Holgersen, Universitetet i Bergen
  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veileder

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Se også omtale og intervju med Anja Olsvold på KILDENs nettside.

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde
 

Publisert 27. aug. 2012 09:40 - Sist endret 23. jan. 2019 09:52