2014

Sist endret 10. apr. 2019 20:13 av lenkeretter@localhost

Cand. philol. Trine Rogg Korsvik ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pornografi er teori, voldtekt er praksis: Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970–1985.

Sist endret 22. sep. 2015 13:12 av ninah@uio.no

Master i sosiologi Unn Conradi Andersen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

Sist endret 9. des. 2013 12:38 av ninah@uio.no