Disputas: Trine Rogg Korsvik

Cand. philol. Trine Rogg Korsvik ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pornografi er teori, voldtekt er praksis: Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970–1985.

Trine Rogg Korsvik

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 16. januar 2014, kl. 17.15. Auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern:

"Kvinnebevegelsen og kampen mot prostitusjon og voldtekt på 1800- og tidlig 1900-tall."

Bedømmelseskomité

  • Docent Elisabeth Elgán, Stockholms universitet (førsteopponent)
  • Professor Kim Salomon, Lunds universitet (andreopponent)
  • Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo
  • Professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo 

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Erlend Kristiansen Haavardsholm
Publisert 9. des. 2013 12:35 - Sist endret 10. apr. 2019 20:13