Disputas: Cecilie Thun

Cand. polit. Cecilie Thun ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Complex Norwegianness:National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship.

Cecilie Thun, STK.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 24. oktober 2013 kl. 09.15 - 10.00, Forsamlingssalen, 2. et., Harald Schelderups hus.

Tema for prøveforelesning: The viability of the Scandinavian citizenship regime – welfare, gender and Norwegianness in comparative perspective.

Bedømmelseskomité

  • Opponent: Professor Birte Siim, Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF), Universitetet i Ålborg
  • Opponent: Professor Birgit Sauer, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Wien
  • Professor Olle Törnquist, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (komiteens koordinator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne Julie Semb

Veiledere

  • Professor Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Professor Hege Skjeie, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Oppsummering av avhandlingen "Complex Norwegianness: National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship". Les mer.
 

Publisert 2. okt. 2013 13:45 - Sist endret 23. jan. 2019 09:49