Prisvinner 2006: Ida Hjelde

Ida Hjelde ble tildelt prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen med hovedoppgaven "Eurosentrisme i sosiologien", levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Prisvinner Ida Hjelde (foto: Nina Heilmann)

Begrunnelsen for prisen

Ida Hjelde har tatt for seg et uhyre viktig tema, nemlig eurosentrismen i sosiologien. Hennes oppgave er både fag- og maktkritisk, og den er modig, siden hun illustrerer sine teoretiske poenger med eksempler fra undervisningen på sitt eget institutt.

Men Ida Hjeldes oppgave er ikke bare kritisk, den er også konstruktiv. Hvordan kan anti-eurosentristisk sosiologi gjøres, spør hun, og lar seg inspirere av Dorothy Smiths feministiske perspektiver og av postkolonial teori.

Dette er et teoretisk nybrottsarbeid med viktige politiske implikasjoner. Det viser hvordan en feministisk angrepsmåte kan brukes for å avsløre eurosentrisme, men også hvordan en alternativ fremgangsmåte kan la seg gjøre. Og, like viktig, gjennom eksempler og illustrasjoner fra kurs og pensum, peker den på hva som må endres her og nå. Som et forsøk på å utvikle et verktøy for å synliggjøre hvordan vestens globale dominans er skrevet inn i sosiologien, er oppgaven også et  bidrag til en større ”samtale” mellom feministisk og postkolonial teori. Den er et eksempel på hvordan en feministisk fundert maktkritikk kan tjene som redskap og modell for kritikk av andre maktdimensjoner enn kjønn, og ikke minst: et argument for å inkludere global dominans og underordning som en dimensjon ved all samfunnsvitenskapelig forskning.

Publisert 18. aug. 2011 11:01 - Sist endret 4. okt. 2019 16:02