Pris til masteroppgave om atypisk kjønnsutvikling

Ingrid Dønåsens masteroppgave fokuserer på hvordan personer uten erfaring med ikke-typisk kjønnsutvikling, det som ellers omtales som intersex eller «disorders of sex development» (DSD), resonnerer omkring kliniske dilemmaer som personer med egen erfaring møter i helsetjenesten.

Juryens beskrivelsen av oppgaven:

"Ved hjelp av sin kreative metodiske innfallsvinkel viser Dønnåsen hvordan forskere på en alternativ måte kan få fram kunnskap for å hjelpe barn og ungdommer med ikke-typisk kjønnsutvikling. Gjennom en kvalitativ analyse av data fra fokusgruppeintervjuer har Dønåsen fått tak i grunnleggende samfunnsmessige forståelser av kjønn og kjønnsutvikling, og hun peker på betydningen av å forstå hvordan ”common sense understandings” ligger til grunn for medisinske intervensjoner. Hun viser videre hvor viktig det er å diskutere disse for å kunne forbedre intervensjoner for de som har erfaring med intersex/DSD.Liknende forskning har så vidt vi vet aldri tidligere blitt gjort på feltet ikke-typisk kjønnsutvikling.

Ingrid Dønåsen har demonstrert en nyskapende og alternativ forskningsstrategi som kan få stor betydning for den videre kunnskapsutviklingen i feltet. Hun har også på en fremragende måte forholdt seg interdisiplinært til den brede litteraturen innenfor humaniora, medisinsk forskning og samfunnsvitenskap. Hennes interdisiplinære teoretiske diskusjoner er betydelig mer ambisiøse enn det som normalt kreves i en masteroppgave i psykologi."

Kandidaten ble levert ved Psykologisk institutt og nominert av Tove Lundberg (veileder) og Inger Skjelsbæk (sensor).

Juryen besto av styreleder ved STK Halvard Vike, førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie og universitetslektor Elisabet Rogg.

Seks kandidater ble nominert til STK-prisen 2014:

Ellen Sofie Baalsrud: «Et anslag mot en 200 år gammel ‘kjønnskontrakt’? En analyse av stemmerettsdebatten i Stortinget 5.-6. juni 1890». Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, (Idéhistorie).

Rakel Igland Diesen: «Katarina av Sienas fromme barndom: En idéhistorisk undersøkelse av barndomsbeskrivelser i helgenvitaet Legenda Major». Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, (Idéhistorie).

Ingrid Dønåsen: «Atypical Sex Development – Perspectives of Laypeople». Psykologisk institutt.

Hedda Fannemel Espeli: «Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag. Kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur». Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Cynthia Wangamati Khamala: «Quality of Post Rape Care services given to sexually abused children in rural Kenyan Hospitals». Institutt for helse og samfunn (ASAM).

Laura Treacy: «Exploring the decision –making processes during childbirth in rural Sierra Leone». Institutt for helse og samfunn.

 

Publisert 25. feb. 2015 10:28 - Sist endret 25. juli 2017 15:18