Vinner av STK-prisen 2012

"Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter" er  tittelen på oppgaven til prisvinner Ninja Tollefsen, ved Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, Juridisk fakultet. Prisen gis til beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO 2012, og deles ut hvert år av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Oppgaven tar utgangspunkt i at kvinners alderspensjon fra folketrygden bare utgjør 74 prosent av mennenes. Hensikten er å vise at de fleste kvinnelige alderspensjonister og mottakere av etterlattepensjon ikke hadde reelle muligheter til å benytte seg av den likestillingen som rettssystemet bygger på. Lovendringer har gjort at eldre kvinner omfattes av nye regler som fører til reduserte utbetalinger, og at kvinnene derfor blir utsatt for fattigdom med tilhørende verdighets- og integritetstap. Tollefsen har studert domsavsigelser i Norge og ESA/EFTA, Menneskerettighetsdomstolen og en protokoll fra CEDAW, FNs kvinnekonvensjon og viser hvordan kvinner diskrimineres både på grunn av kjønn og alder.

Det er et særdeles viktig og relevant emne forfatteren her tar opp i et kjønnsperspektiv, sier juryen om prisvinneren. Fattigdom for eldre kvinner er både et samfunnsmessig problem og et problem som angår den enkeltes rett til verdighet og integritet, utdyper juryen i sin begrunnelse. Forfatteren beskriver det rettslige feltet i et likestillings- og diskrimineringsrettslig perspektiv, og hun viser evne til å analysere rettslige forhold og komplekse sammenhenger på en kreativ og overraskende måte.

Seks kandidater var nominerte til prisen i 2012 og de kommer fra ulike institutter på UiO. Masteroppgavene viser en stor tverrfaglig bredde og er på et høyt analytisk og faglig nivå.

KILDEN har lagt ut et intervju av Ninja Tollefsen på sin nettside. Les mer...

Juryen besto av forsker Ingeborg W. Owesen (leder), professor Beatrice Halsaa og Halvard Vike, styreleder ved STK. Prisen ble overrakt på STKs nyttårsselskap 8. januar 2013.

...og de nominerte er:

  • Lotte Cathrin Andersen: "Likestillingens individualiserte fundament? En studie av hverdagslivets mening i et segment arbeiderklassefamilier", Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

  • Henriette Mikkelsen Hoel: "Eufemia- fyrstedatteren fra Rügen: En undersøkelse av dronning Eufemias politiske og kulturelle rolle", Institutt for arkeologi, konservering og historie.

  • Amund Rake Hoffart: "Feminismens problematiske kvinnebegrep", Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

  • Josefin Larsson:" Jeg er blond. Vanlig nordmann på en måte." Interseksjonelle betydninger av kjønn, etnisitet og klasse i skolen - en diskursanalyse", Psykologisk institutt.

  • Ingvild Bergom Lunde: "Eradicating female genital cutting: Understanding reality conceptions. A study on female genital cutting in Hargeisa, Somaliland", Institutt for Helse og Samfunn, Seksjon for Internasjonal Helse.

  • Ninja Tollefsen: "Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter", Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, Juridisk fakultet.

Masteroppgavene finnes i DUO (Digitale utgivelser ved UiO).

Publisert 9. jan. 2013 11:17 - Sist endret 22. apr. 2020 10:23