Pris til Nora Mehsen for oppgave om forebygging av seksualisert vold i Kongo

I masteroppgaven med tittelen Preventing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo: A Study of a Western Development Project Targeting the Congolese State Military, analyserer Nora Mehsen en bistandsorganisasjons forestilling om hvordan seksuell vold forebygges, og hvordan disse forestillingene implementeres i konkrete tiltak og praksiser. 1)

Nora Mehsen, vinner av STK-prisen 2015, utpekt blant åtte nominerte av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Foto: Eivor Mæland, KILDEN.

Komiteens begrunnelse:

Masteroppgaven er et viktig empirisk og teoretisk bidrag til større debatter om forholdet mellom det globale nord og sør, og hvordan forestillinger om kjønn og forebygging av seksuell vold kommer til uttrykk. Med utgangspunkt i postkolonial teori, kontekstualiserer Mehsen prosjektet innenfor pågående endringer på det internasjonale sikkerhet- og utviklingsområdet. Hun skisserer utviklingen av hvordan vestlige aktører har forsøkt å forme kongolesiske subjekters seksualitet, og viser hvordan begrepet «developmentality» (et…) kan brukes til å forstå internasjonale aktørers praksiser, også når det kommer til forebygging av seksuell vold.

Mehsen er også uredd, noe ikke bare det omfattende feltarbeidet tyder på, men også hennes evne til å stille kritiske spørsmål innenfor et felt som er så moralsk ladet at det ofte fremstår som uangripelig.

1) Den vestlige bistandsorganisasjonen/sivilsamfunnsaktøren hun har sett på heter Search for Common Ground (SFCG): https://www.sfcg.org

Oppgaven ble levert ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Foreslått av: Kjersti Lohne, IKRS (veileder), og  oppgaven er publisert i DUO vitenarkiv.

Det var åtte nominerte til prisen i 2015.

Komiteens medlemmer besto av professor Halvard Vike, avtroppende styreleder STK og undervisningsleder Elisabet Rogg, STK.

Les intervju med Nora Mehsen på KILDEN, publisert 26.01.2016.

Publisert 29. mars 2016 13:10 - Sist endret 4. okt. 2019 16:02