Vinner av STK-prisen 2011

Prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO 2011, gikk til Lene Cecilie Renneflott ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, med tittelen ”Power and Identity in Jeffrey Eugenides’ Middlesex.”

Romanen vant Pulitzer-prisen i 2002 og handler om intersex-personen Cal, som er tredje generasjon i en gresk-amerikansk innvandrerfamilie i USA.

Begrunnelse for prisen

Oppgaven analyserer én spesiell roman og den representerer en engasjert argumentasjon for at mainstreamholdningene må utvides til hva som utgjør menneskelighet i form av kjønn, rase og nasjonalitet.

Mens avhandlingen tilsynelatende er en nærlesning av en enkelt, men mektig roman, dreier oppgaven seg egentlig om identitetsendringer: Hvordan vi er et konglomerat av identiteter, og hvordan disse identitetene er kontekstualisert, ikke bare av nasjonale beretninger, men også av medisinske beretninger. I tillegg handler oppgaven om hva det betyr å erklære sin menneskelighet i møte med en kultur som forsøker å benekte dette.

Renneflott argumenterer for at Eugenides roman demonstrerer litteraturens makt og relevans: at en fortellerstemme i seg selv har makt nok til å hevde et krav for menneskeligheten, mot alle odds.

En enstemmig jury mener at Lene Cecilie Renneflott utmerker seg ved en oppgave med et usedvanlig høyt analytisk nivå. Som forslagsstilleren formulerer det: “Renneflott oppnår en perfekt balanse ved å aldri vike fra tekstlig analyse: alle hennes teoretiske påstander og ideer er basert på, eller direkte relatert til, hennes forskningsmål.”

12 kandidater var nominerte til prisen i 2011, som deles ut av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning hvert år.
Kandidatene kommer fra ulike institutter på UiO og viser en stor tverrfaglig bredde.

Publisert 7. jan. 2013 09:05 - Sist endret 1. des. 2016 11:22