Prisvinner 2010: Marianne Moen

Marianne Moen ble tildelt prisen for beste bidrag til kjønnsforskningen med masteroppgaven “The Gendered Landscape: A discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape”, levert ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, HF, UiO.

Prisvinner Marianne Moen (foto: Nina Heilmann)

Begrunnelsen for prisen

Hva om vi ikke finner markerte sosiale forskjeller i posisjoneringen av kvinnegraver og mannsgraver fra vikingtiden? spør Marianne Moen, og dermed legger hun grunnlag for ny utforskning av kjønnsforhold og vår forståelse av kjønn i en svært formativ fase i norsk bevissthet og identitetsdannelse.

Oppgaven er teoretisk velfundert, og den viser gjennom solid dokumentasjon av det arkeologiske materialet (gravfeltene ved det urbane Kaupang, og den monumentale Oseberghaugen, begge i dagens Vestfold) at det er mulig å stille spørsmål rundt hvor total den sosiale delingen mellom kjønnene var i vikingtiden. Det finnes ikke generelle forskjeller mellom kvinne- og mannsgraver med tanke på plassering, utvendig form, innhold og rikdom. Materialet viser heller til at vi bør vurdere å gi plass til tolkninger som fremsetter vikingenes kjønnsidealer som mer flytende.

Det forslagstiller og veileder Siv Kristoffersen fremhever som nytt i Moens oppgave, er kombinasjonen av arkeologiske landskapsstudier og kjønnsarkeologi, noe som tidligere ikke har blitt gjort i en systematisk studie som dette. Dagens kjønnsideologi påvirker våre ideer om fortiden, men samtidig påvirker våre ideer om fortiden også dagens kjønnsmønstre. Dette er en toveisprosess som vi som må være oppmerksom på om vi skal forsøke å oppnå et balansert syn på både fortidens og nåtidens ideer om kjønn.

Prisen ble overrakt av juryleder Anne Birgitte Rønning på STKs tradisjonelle nyttårsselskap i januar 2011. I sin tale sa hun blant annet:

–Alle de nominerte oppgavene har fått toppkarakter i sine fag, og det har vært svært vanskelig å finne én blant disse som er ”mer fremragende” enn de andre. Vi er imponert over forskningskvaliteten i alle arbeidene – de kombinerer alle sammen kreativitet, originalitet, selvstendighet og kravene til vitenskapelighet”(...) Etter vår vurdering er alle dere som er nominerte, klare vinnere, og det vil vi markere ved å få overrekke en enkel blomst og et diplom til dere alle.

Juryen har bestått av Øystein Gullvåg Holter fra STK, Marianne Bjelland Kartzow fra Det teologiske fakultet og Anne Birgitte Rønning, STK styreleder.

Les mer

De nominerte til STK-prisen 2010

Publisert 19. aug. 2011 13:30 - Sist endret 17. des. 2020 12:04