Juryens begrunnelse for utdeling av STK-prisen 2020

Sunniva Rivedals oppgave bruker kroppslig erfaring som inngangsport til å forstå det komplekse temaet småbarnsmødres helse på nye måter. Det er særlig den vitenskapsteoretiske tilnærmingen til det empiriske materialet som gjør denne oppgaven til et viktig bidrag til forskningsfeltet. Rivedal jobber med Maurice Merleau-Pontys kroppsfenomenologiske perspektiv på en svært overbevisende måte. Hennes konsistente og nyanserte analyse av det levde livet som kropp gjør at hun evner å overskride dualistiske forståelser og lykkes med å belyse fenomener som erfaring, omsorg, helse og kjønn på nye måter.

Oppgaven har stort potensial for å utvikle nye forståelser innen både psykisk og fysisk kvinnehelse. Den gir et viktig bidrag til å forstå hvorfor mange kvinner har redusert arbeidstilknytning og økt risiko for sykemelding. Den revitaliserer en sterk tradisjon innenfor norsk kvinne- og kjønnsforskning som er svært relevant i dagens konkurranse og målstyringssamfunn - og et teoretisk fokus på kroppen som vi i dag ser ny interesse for i de internasjonale teoridiskusjonene i kjønnsforskningen.

Juryen bestod i år av Professor Helene Aarseth (STK), Postdoktor Reinert Skumsnes (STK), og Professor Hilde Bondevik (HELSAM).

Publisert 25. jan. 2021 10:07 - Sist endret 25. jan. 2021 10:07