Nominerte til STK-prisen 2007

Utenom Anja Enger var følgende nominert til prisen i 2007:

 • Unn Conradi Andersen: MELLOMROM. Det offentlige og det private i forhold til medierepresentasjonen av forfatterne Marie Takvam og Vigdis Hjort.Masteroppgave i sosiologi, levert vår 2007, nominert av postdoc Wencke Muhleisen, som var veileder.
   
 • Anne Jorun Bolken Ballangrud: Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis. Mastergrad levert inn i rettsvitenskap, våren 2007, nominert av professor Ragnhild Hennum og professor Anne Hellum, som begge har veiledet oppgaven.
   
 • Marita Buanes: ”It makes no difference if you're black or white, if you're a boy or a girl?" En undersøkelse av kjønn, seksualitet, rase og sosial klasse i musikkvideoen. Masteroppgave i musikkvitenskap, innlevert høst 2007, nominert av professor Stan Hawkins, som var veileder.
   
 • Finn Skre Fjordholm: ”Er det meg, er det han, eller hva er det? Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet.” Innlevert våren 2007 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, nominert av Kristian Andenæs, som var sensor.
   
 • Nina Charlotte Schjærve Méd:  Jakten på Pippi og Nancy Drews arvtagere i moderne norsk barnelitteratur. En heltinnestudie. Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap, levert inn våren 2007, nominert av professor Jon Haarberg, som var sensor.
   
 • Turid Misje: Female bar workers in Tanzania. A matter of respect. Mastergrad i sosialantropologi, levert inn våren 2007, nominert av professor Aud Talle, som var veileder.
   
 • Stine Helena Svendsen: Paternal Presidentialism. Gendered rhetorical strategies in the 2000 and 2004 U.S. presidential elections. Masteroppgave i Nordamerikastudier levert våren 200, nominert av Åse Røthing som er Svendens nåværende arbeidsgiver.
   
 • Line Fallan Sørensen: Å være mor i moderlandet. Moderskapsdiskurser i Hanne Ørstaviks Tiden det tar (2000) og Trude Marsteins plutselig høre noen åpne en dør (2000). Masteroppgaven i allmenn litteraturvitenskap høsten 2007, nominert av professor Irene Iversen, som var sensor.
   
 • Per Aubrey Tenden: Male Imitations: A Look at Gender Performance and the Representation of Masculinity in The O.C. Masteroppgave i Nordamerikastudier, levert inn vårsemesteret 2007 og nominert av førsteamanuensis Deborah Kitchen-Døderlein, som var veileder.
Publisert 27. sep. 2011 19:11 - Sist endret 28. sep. 2011 22:44