Nominerte til STK-prisen i 2008

I 2008 ble følgende nominert til prisen:


 

 • Johanne Bergkvist: ”En Haard og Dyr Tid”. Fattigdom, tigging og løsgjengeri i Christiania 1790-1802”. Nominert av Hilde Sandvik. IAKH/HF Historie.
   
 • Austrida Gondwe: ”Reaching adolescents in the Rural Areas: Exploratory study on factors contributing to low utilisation of family planning services among adolescents in Mangochi District - Malawi”. Nominert av Johanne Sundby. Medisin.
   
 • Karen H. Halvorsen: “The Vassareddy succession dispute: female agency under the Company Raj. An exploration of south Indian womanhood”. Nominert av Pamela Price, IAKH/HF Historie.
   
 • Lars Petter Marthinsen: ”Anklagede menn i trolldomsprosessene i Norge”. Nominert av Hilde Sandvik, IAKH/HF Historie.
   
 • Tonje Skar Reiersen: ”Tilbaketrukket maskulinitet. Mannlige skikkelser i tre filmer av Hans Petter Moland.” Nominert av Ragnhild Tronstad (initiativtager), Jørgen Lorentzen, Ove Solum og Anne Marit Myrstad. Institutt for medier og kommunikasjon.
   
 • Cathrine Sørlie: ”Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i rettsvitenskap. En vurderiing av integreringen av kvinne- og  kjønnsperspektivet i de obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.” Nominert av Helga Aune. JUS, Institutt for offentlig rett/Avd. for kvinnerett.
   
 • Liv Thoring: ”Enslige mødre og anonym adopsjon i Norge. 1945-1965 med linjer fram til ca. 1990”. Nominert av Jorunn Bjørgum  IAKH/HF Historie.

 


 

 

Publisert 27. sep. 2011 19:35 - Sist endret 28. sep. 2011 22:16