14 nominerte til masterpris ved STK i 2018!

Aldri før har så mange blitt nominert til STK's pris for beste masteroppgave/profesjonsstudie ved UiO.

De nominerte masteroppgavene er:

Girls in vocational studies: The academic voices in the classroom A comparison of vocational girls’ use of English in and out of school

 • Kandidatens navn: Shilan Ahmadian
 • Levert ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vår 2018
 • Forslagsstiller: Lisbeth M Brevik og Pia Sundqvist

"Det var dråpen" Voldsutsatte kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold

 • Kandidatens navn: Ingrid Bang-Olsen
 • Levert ved Psykologisk institutt, høst 2018
 • Forslagsstiller: Margunn Bjørnholt

En følelse av lykke. Lykkebegrepet hos La Mettrie og Châtelet på 1740-tallet

 • Kandidatens navn: Alfhild Birkeland
 • Levert ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, vår 2018
 • Forslagsstiller: Ellen Krefting

Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen – en rettighetsanalyse

 • Kandidatens navn: Nora Marie Haune Bornø
 • Levert ved Institutt for offentlig rett, desember 2017
 • Forslagsstiller: Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand

Green neo-Nazism: Examining the intersection of masculinity, far-right extremism and environmentalism in the Nordic Resistance Movement

 • Kandidatens navn: Maria Darwish
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, høst 2018
 • Forslagsstiller: Øystein Gullvåg Holter

The Ethnocentrism Problem in Feminism

 • Kandidatens navn: Oda Davanger
 • Levert ved IInstitutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, høst 2018
 • Forslagsstiller: Tove Pettersen

It starts with wanting children. Norwegian parents' experiences with commercial surrogacy in the USA

 • Kandidatens navn: Lene Marie Eriksen
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, vår 2018
 • Forslagsstiller: Harriet Bjerrum Nielsen

“Jeg er ganske mye mer enn bare det at jeg ikke identifiserer meg som mann eller kvinne”: En kvalitativ undersøkelse av opplevelsen av å ha en ikke-binær kjønnsidentitet.

 • Kandidatens navn: Kristine Flatnes
 • Levert ved Psykologisk Institutt, vår 2018
 • Forslagsstiller: Bente Træen

Vilje og motvilje. Fortellinger bak ikke-anmeldte voldtekter

 • Kandidatens navn: Maria Louise Jørgensen Hansen
 • Levert ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, vår 2018
 • Forslagsstiller: May-Len Skilbrei

Vurderingspraksiser og kjønnede betydninger. En undersøkelse av ansettelsesprosesser til faste vitenskapelige stillinger ved et norsk universitet

 • Kandidatens navn: Hannah Løke Kjos
 • Levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, vår 2018
 • Forslagsstiller: Mari Teigen, Julia Orupabo og Cathrine Holst

Baderomsfortellinger. Kjønnspraksiser gjennom kroppspleie

 • Kandidatens navn: Ingvild Refsum
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, vår 2018
 • Forslagsstiller: Sara Orning og Thomas Walle

The 2015-2016 Zika outbreaks in Brazil: a qualitative study of the experiences and challenges of mothers to children with Congenital Zika Syndrome

 • Kandidatens navn: Susanne Skråning
 • Levert ved Institutt for helse og samfunn, høst 2018
 • Forslagsstiller: Benedikte V. Lindskog

"I navnet, men ikke i gavnet". idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler

 • Kandidatens navn: Åshild Marie Vige
 • Levert ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, høst 2018
 • Forslagsstiller: Hedda Giertsen

Sex is beautiful, but we don’t recommend it. Tensions in sex education in present-day China

 • Kandidatens navn: Wenjia Zhou
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, høst 2018
 • Forslagsstiller: Harriet Bjerrum Nielsen
       Publisert 22. jan. 2019 14:46 - Sist endret 22. jan. 2019 15:16