13 oppgaver nominert til STK-prisen

De 13 nominerte masteroppgavene representerer fremragende bidrag til ny kunnskap, originalitet og innovasjon. De viser på en sterk måte bredden og dybden i hvordan kjønnsperspektiver gjør seg gjeldende ved UiO. De nomierte oppgavene kan på ulikt vis knyttes til kjønnsforskningen ved at de anvender kjønn innenfor en spesifikk disiplin eller et fagfelt, at de bidrar til å videreutvikle det kjønnsteoretiske feltet, eller at de bygger bro mellom gitte fagfelt og kjønnsforskningen.

Alle de 13 er vinnere. Det betyr at hver og en er verdsatt, lagt merke til og fremhevet av de miljøene og personene som står bak nominasjonen.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, samfunnet.

De nominerte masteroppgavene er:

 

The Effects of Internal Armed Conflict on Women’s Labour Rights

 • Kandidatens navn: Natalie M. Dyvesether
 • Levert ved Institutt for Statsvitenskap
 • Forslagsstiller: Marianne Dahl

Incels and the stories they tell: a mediated narrative analysis of Incels' shared stories on Reddit

 • Kandidatens navn: Thea Høiland
 • Levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Forslagsstiller: Anne Krogstad

Undertaking Gender in Death: A Dissection of Transhumanist and Death Positive Understandings of Being Human

 • Kandidatens navn: Alexandra L. Kristinnsdottir
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Sara Orning

More Than Just Pleasure: A Study on Finnish women’s Use of Pornography

 • Kandidatens navn: Martta Ojala
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Deborah Kitchen-Døderlein

The Place of Muslim Warriors, The Place of Muslim Men: The Foreign Fighter Phenomenon as a Masculinity Performance

 • Kandidatens navn: Sadiq Qaka
 • Levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Forslagsstiller: Kristian Stokke

The Rise of the Vulva Monster. The Petrifying Pussies, Voracious Vaginas, and Othered Orifices of Posthuman Futures

 • Kandidatens navn: Carrie Russpatrick
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Sara Orning

Skeive kvinner i religiøse miljøer

 • Kandidatens navn: Ane M. Sandvig
 • Levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Forslagsstiller: Cathrine Holst og Inger Furseth

Den aseksuelle utfordringen. En diskursiv undesøkelse av forventet seksualitet

 • Kandidatens navn: Sunniva Serigstad
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Wencke Müheisen

Ibn Rushd-Goethe Mosque: A spatial analysis of reconfiguration, challenge and resistance to traditional mosque space and traditionalists' views on gender and sexuality

 • Kandidatens navn: Rasha el-Sherif
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Nina Hoel

Sakkyndigvurderinger i foreldretvistsaker. Forståelser av omsorg, foreldreskap og utviklingsbetingelser

 • Kandidatens navn: Eir Torvik
 • Levert ved Psykologisk institutt
 • Forslagsstiller: Agnes Andenæs

Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter

 • Kandidatens navn: Maria de Michelis Sperre
 • Levert ved Juridisk fakultet
 • Forslagsstiller: Ingunn Ikdahl

Love hurts! En tematisk analyse av hvordan norske par erfarer å leve med vulvodyni og hvordan de kommuniserer rundt lidelsen

 • Kandidatens navn: Linn M. Stensrud
 • Levert ved Psykologisk institutt
 • Forslagsstiller: Sidsel Schaller

Becoming Cosmopolitan. Identity, belonging, and gendered tensions in the narratives of young people in Norway

 • Kandidatens navn: Minji Song
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstiller: Helene Aarseth
  Publisert 23. jan. 2020 11:26 - Sist endret 23. jan. 2020 12:49