12 oppgaver nominert til STK-prisen 2020

Hele 12 oppgaver har blitt nominert til STKs pris for beste masteroppgave eller profesjonsstudie med kjønnsperspektiv levert ved UiO i 2020. 

De nominerte oppgavene er:

 • Malin Hansen: La «grande» cause du quinquennat ? Une analyse critique de la politique de l’égalité hommefemme d’Emmanuel Macron. Levert vår 2020 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO. Nominert av Geir Uvsløkk.
 • Åshild Slåen: Kjønn etter medisinsk skjønn. Ein toposanalyse av medisinske spørjeskjema nytta ved Nasjonal Behandlingsteneste for Transseksualisme. Levert desember 2019 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Nominert av Kjell Lars Berge. 
 • Marilena Juettemeier: Cross-cultural Investigation of the Phenomenon of Androcentrism. Levert vår 2020 ved Psykologisk Institutt. Nominert av Jonas R. Kunst.
 • Sunniva Rivedal: Sensitivert kroppslighet - En kvalitativ studie av yrkesaktive småbarnsmødres omsorgserfaringer og helse. Levert vår 2020 ved Institutt for helse og samfunn. Nominert av Gunvor Aasbø. 
 • Maud Roos: «Det er suppe, såpe, frelse vet du» - en studie av fortellinger om å være pasient med rusavhengighet på kvinneavdeling. Levert vår 2020 ved Institutt for helse og samfunn. Nominert av Lisbeth Thoresen.
 • Anna Thompson: Perinatal Regionalization in Rural Southeast Alaska: A Qualitative Study of Experiences of Women and Healthcare Providers. Levert høst 2020 ved Institutt for helse og samfunn. Nominert av Christina Brux og Benedikte Lindskog. 
 • Kristin Vikan Sjurgard: The Effect of Female Employment on Intimate Partner Violence - An Empirical Study from Rural India. Levert vår 2020 ved Økonomisk Institutt. Nominert av Anders Kjelsrud.
 • Thea Borkhus Gabrielsen: Mor, barn og …? En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap. Levert høst 2020 ved Institutt for offentlig rett. Nominert av Anne Hellum. 
 • Kari Kiperberg Werenskiold: BankID-svindel i nære relasjonar–Spørsmålet om avtalebinding i lys av det menneskerettslege vernet mot økonomisk vald. Levert høst 2020 ved Institutt for privatrett. Nominert av Tone Linn Wærstad. 
 • Aleks Gosto: The Vicious Circle of Panopticism: Experiences of Trans and Gender Variant Migrants in Norway. Levert desember 2019 ved Institutt for helse og samfunn. Nominert av Ingvild Bergom Lunde.
 • Elisabeth Aslesen: The Root of All. Gender, Identity and Difference in the 4th-6th century of Voss and Hardanger. Levert vår 2020 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Nominert av Julie Lund.
 • Celine Pedersen: Salonger og salongvertinner - En historiografisk analyse av salongenes og salongvertinnenes betydning før, under og etter den franske revolusjonen. Levert vår 2020 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Nominert av Hilde Sandvik.

STK takker alle forslagsgiverne, og ønsker de nominerte lykke til!

Publisert 8. jan. 2021 09:42 - Sist endret 8. jan. 2021 09:46