Nominasjoner til STK-prisen 2021

Tolv oppgaver har blitt nominert til STKs pris for beste masteroppgave eller profesjonsstudie med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2021. 

Bildet kan inneholde: tre, kreativ kunst, finger, gulvbelegg, kunst.

Illustrasjonsfoto: Green Chameleon (Unsplash)

De nominerte oppgavene er:

 • H. Ainscough: The Imitation Approach: Trans-Inclusive Gender Kinds and Classification Practices. Levert vår 2021 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Nominert av Rachel Katharine Sterken. 
 • Sandra Benjaminsen: Sinte kvinner: En studie av sinte kvinner og deres opplevelser. Levert vår 2021 ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Nominert av Tove Pettersen.
 • Monika Marie Bergflødt: Den flerdimensjonale kroppen: En kvalitativ studie av flerkulturelle jenters kroppslige og kjønnede erfaringer i ungdomstiden. Levert høst 2021 ved Institutt for Helse og Samfunn (HELSAM). Nominert av Hilde Bondevik og Ingunn Marie Eriksen.
 • Emilie Bessing: "A rudder for my children": The Relationality and Temporality of Queer, Black Parenting in the Poetry of Audre Lorde. Levert vår 2021 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). Nominert av Kjersti Bale.
 • Inger Bult: Fra dødelig synd til romantisk kjærlighet. En kvalitativ studie av seks skeive menns religiøse, seksuelle og moralske livsfortellinger i Tbilisi, Georgia. Levert vår 2021 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Nominert av Dag Øistein Endsjø.
 • Julie Ellinor Frølich Dalseth: Kong Buxeløs, Fru Kongen – Nordens fullmektige frue og rette husbonde. En analyse av dronning Margrete Valdemarsdatters brev fra 1370. Levert vår 2021 ved IFIKK. Nominert av Unn Falkeid.
 • Kelly James Hoolihan Fisher: Moving Masculinities: Polish Men’s Migration Experiences in Oslo. Levert vår 2021 ved STK. Nominert av Thomas Michael Walle.
 • Thea Johanne Prytz Hammarqvist: “Yoshiya Nobuko’s Yaneura no Nishojo as part of Taish era discourses on sexuality”. Levert vår 2021 ved IKOS. Nominert av Reiko Abe Auestad. 
 • Fatou Jatta: Caesarian Section among immigrants to Norway. Levert vår 2021 ved HELSAM. Nominert av Johanne Sundby. 
 • Ann-Kristin Korneliussen: Refusing to Serve in the Military: Negotiating Peace Around the Topic of Conscientious Objection in Cold War Norway. Levert høst 2021 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Nominert av Patrick Bernhard.
 • Teuta Kukleci: The “Low Road”: Ethnic Division and Bosnian Newspaper Coverage of Landmark Cases of Sexual Violence at the ICTY. Levert høst 2021 ved IAKH. Nominert av Kim Christian Priemel.
 • Camilla Råmundsen: Kronarbeid i Christiania i siste halvdel av 1800-tallet. Levert vår 2021 ved IAKH. Nominert av Hilde Sandvik. 

En vinner kåres på STKs nyttårsfest 13. januar. STK takker alle forslagsgiverne, og ønsker de nominerte lykke til!

Publisert 4. jan. 2022 09:52 - Sist endret 4. jan. 2022 09:52