English version of this page

Vant masterpris for nylesning av japansk roman

Thea Johanne Prytz Hammarqvist (IKOS) har vunnet STKs masterpris for sin analyse av den japanske romanen Yaneura no nishojo (1919). Oppgaven setter spørsmål ved hvorvidt det gir mening å kalle verket en «lesbisk» roman, men viser samtidig hvordan teksten utfordrer datidens sexologiske diskurs om at heterofilt ekteskap var det eneste riktige valget for kvinner.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hake, frisyre.

Illustrasjon: Amazon/Privat

Om oppgaven

Tittel: Yoshiya Nobuko’s Yaneura no Nishojo as Part of Taishō era Discourses on Sexuality

Levert ved: Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo  

Nominert av: Veileder Reiko Abe Auestad (IKOS)

Juryen: Tove Pettersen, Reinert Skumsnes og Knut Oftung

Les juryens begrunnelse

Thea Johanne Prytz Hammarqvist (IKOS) har vunnet prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2021 for Yoshiya Nobuko’s Yaneura no Nishojo as Part of Taishō era Discourses on Sexuality.

Masteroppgaven er en analyse av den japanske romanen Yaneura no nishojo (1919) av Nobuko Yoshiya. Yoshiya er kjent for å ha hatt et livslangt forhold med en annen kvinne, og skrev om intense relasjoner mellom jenter. Derfor forstås hun ofte som en «lesbisk» forfatter. I oppgaven problematiserer Hammarqvist oppfatningen om Yaneura no nishojo som en «lesbisk» roman, og argumenterer for en mer nyansert forståelse av tekstens syn på seksualitet.

I analysen leser Hammarqvist Yaneura no nishojo med bakgrunn i hvordan kvinnelig likekjønnet seksualitet ble forstått i Japan tidlig på 1900-tallet. På denne tiden var det et kjent fenomen i Japan at jenter kunne ha relasjoner som lå i grenseland mellom det vennskapelige og det romantiske, ikke minst fordi skolene var kjønnssegregerte. Mange av datidens sexologer så ikke nødvendigvis på disse forholdene som noe negativt. Imidlertid var det viktig at disse relasjonene kun var «øvelse» til heterofilt ekteskap, som ble sett på som det eneste sunne alternativet for voksne kvinner. I masteroppgaven viser Hammarqvist hvordan Yoshiya problematiserer dette synet og fremstiller likekjønnede forhold som likeverdige.

Det teoretiske rammeverket for oppgaven er queer-teori og nyhistorisisme. Queer-teori har fokus på å utfordre etablerte forståelse av kjønn og seksualitet, og særlig binære identitetskategorier. Nyhistorisisme legger vekt på å forstå litterære verk ut ifra deres egen samtid, og innebærer ofte at man leser skjønnlitterære tekster sammen med andre typer skriftlige kilder fra samme periode.

Hammarqvists masteroppgave utpekte seg blant flere sterke kandidater til årets masterpris. Juryen skriver at «Masteroppgaven holder høy kvalitet, og den anvender feministiske teorier på en original måte. Hammarqvist adresserer et tema som har relevans og interesse langt utover Japanstudier, og viser hvordan litteratur kan formidle både partikulære og mer universelle aspekter knyttet til kjønn».

Ønsket å forstå seksualitet og litteratur på nye måter

Hammarqvist forteller at hun egentlig hadde planlagt å skrive masteroppgave om et helt annet tema, nemlig ulike diskurser rundt kvinnelig seksualitet som fantes i erotiske print fra Edo-perioden (1603-1867). Etter å ha strevd med den teoretiske vinklingen og kildematerialet, bestemte hun seg for å heller skrive om Nobuko Yoshiya:

Bildet kan inneholde: smil, leppe, har, øyenbryn, hvit.
Forfatteren Nobuko Yoshiya.
Foto: Wikimedia commons

–Første gang jeg hørte om Nobuko Yoshiya er vel en tre-fire år siden, på en episode av podcasten Queer as Fact. Jeg har vært fascinert av henne siden da, hun hadde et veldig spennende og ukonvensjonelt liv. Mens jeg forsket på kvinnelig seksualitet i forbindelse med det første temaet mitt, hendte det titt og ofte at jeg kom over en referanse til likekjønnet kvinnelig seksualitet i Taishō-perioden (1912-1926), noe som så klart gjorde meg enda mer nysgjerrig.

Valget av teori og metode bunner i et ønske om å forstå både seksualitet og litteratur på nye måter, sier Hammarqvist:

–Jeg visste at jeg i masteroppgaven min hadde lyst til å utforske andre måter å forstå seksualitet på enn de jeg er vokst opp med. Både nyhistorisisme og queer-teori har sterkt grunnlag i forståelsen om at måten vi oppfatter normer og sosiale fenomener, som for eksempel seksualitet, er noe som skapes sosialt, og at vi derfor ikke kan ta for gitt at folk tenkte likt som oss tidligere i historien. Derfor passer begge veldig godt til temaet for masteroppgaven.

–Nyhistorisisme legger dessuten vekt på at vi ikke bare forstår en litterær tekst på bakgrunn av samtiden, men at teksten også ville ha bidratt til å påvirke sin samtid og vært en del av diskursen som pågikk. Dette føltes veldig relevant for Yaneura no nishojo, siden Yoshiya hadde en såpass sterk stemme i debattene som foregikk rundt kvinnelig seksualitet og kjønn.

Hammarqvist forteller at siden avgjørelsen om å skrive om Nobuko Yoshiya kom ganske sent i masterløpet, fikk hun bare sju måneder til å finne teori, samle data og skrive oppgaven.

En annen faktor som gjorde oppgaveskrivingen ekstra utfordrende, var at Yaneura no nishojo ikke har blitt oversatt. Hammarqvist måtte dermed lese boken på originalspråket:

–Yoshiya hadde et veldig blomstrende, romantisk språk, og romanene hennes består stort sett av beskrivelser av omgivelsene og av hovedkarakterens tanker og følelser, og relativt lite dialog. I tillegg brukte hun mye grammatikk fra klassisk japansk, som er annerledes enn moderne japansk.

Et mer helhetlig blikk på romanen

Både Nobuko Yoshiya og romanen Yaneura no nishojo har vært mye diskutert de siste par tiårene. Derfor var Hammarqvist på forhånd usikker på om hun ville klare å bidra med noe nytt. Ett grep som imidlertid skiller hennes oppgave fra tidligere analyser av romanen, er at hun ikke bare analyserte romanens hovedperson, Akiko, men fire av de sentrale karakterene: Akiko, Akitsu-san, Kudō-san og Kinu. Dette åpnet opp for nye innsikter:

–Noe som overrasket meg var hvor ekstremt tydelig det kom fram at Yoshiya hadde skrevet romanen som et innlegg i samfunnsdebatten når man sammenligner disse fire karakterene. Hvis man bare ser på Akiko og Akitsu-san, kan det diskuteres om romanen virkelig vil ta opp problemer rundt likekjønnet kvinnelig seksualitet, eller om Yoshiya egentlig bare fulgte konvensjonene som var vanlige når man skrev om halv-romantiske forhold mellom skolejenter. Dette var faktisk en veldig populær sjanger i Japan på begynnelsen av 1900-tallet, tro det eller ei.

–Men gjennom Kudō-san og Kinu tar Yoshiya opp veldig samfunnsaktuelle temaer, som hvordan forhold mellom menn og kvinner skal fungere, og det at det var relativt vanlig at unge kvinner i lesbiske forhold tok sitt eget liv. Romanen som en helhet framstår da som en presentasjon av hennes syn på forhold mellom kvinner og på "tvungen" heteroseksualitet.

Det andre grepet som muliggjorde nye forståelser av romanen, var å lese den ut ifra forståelsen av seksualitet som fantes i Yoshiyas egen samtid.

–Mange av de sentrale temaene hun tar opp, som for eksempel selvmord blant unge kvinner som likte kvinner, kan kun forstås med bakgrunn i de debattene som gikk på hennes egen tid, og ville mistet mesteparten av meningen hvis vi bare leste romanen med våre egne oppfatninger i bakhodet.

Hammarqvist presiserer at man ikke må lese seg opp på Taishō-perioden for å få glede ut av å lese Yaneura no nishojo, men at en forståelse av datidens oppfatninger rundt seksualitet gir en særegen leseopplevelse.

Fremtiden

Etter å ha fordypet seg i japansk litteratur og historie under masterløpet, har Hammarqvist holdt på med noe helt annet, nemlig jobbet som fengselsbetjentvikar hjemme på Vestlandet, på fengselet hvor hun har hatt sommerjobb de siste årene.

–Nå tenker jeg å dra tilbake til Oslo og søke jobb. Dessuten vurderer jeg faktisk sterkt å søke fengselsskolen, siden jeg har funnet ut at jeg egentlig trives veldig godt som fengselsbetjent. Vi får se hva det blir til!

Les mer

Av Anna Young
Publisert 27. jan. 2022 11:48 - Sist endret 4. feb. 2022 14:17