Personer

Search for staff and students

Personer 1 - 25 av 32
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne-Jorunn Berg Berg, Anne-Jorunn Senterleder +47-22858973 41123867 41123867 a.j.berg@stk.uio.no Feministisk teori, Kjønn, Kjønnsforskning, Multikulturalisme, Vitenskapsteori
Bilde av Anne Bitsch Bitsch, Anne +47-22858876 +1 (929) 325-4638 anne.bitsch@stk.uio.no Samfunnsgeografi, Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Voldtekt, Menn, Maskuliniteter, Utviklingsstudier, Menneskerettigheter
Bilde av Tone Irene Brekke Brekke, Tone Irene Postdoktor +47-22858743 t.i.brekke@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Litteratur, Romantikken, Feministisk teori, Vitenskapsteori
Bilde av Elisabeth Lund Engebretsen Engebretsen, Elisabeth Lund Førstelektor +47-22858741 e.l.engebretsen@stk.uio.no Sosialantropologi, Kina, Skeiv teori, LHBT, Globalisering, Slektskap, Feministisk teori; Etnografi; Avfall, Miljø, Bærekraft
Bilde av Nancy Fraser Fraser, Nancy Professor II, STK 22 85 89 30 (sentralbord STK) FraserN@earthlink.net Feministisk teori, Politikk, Statsvitenskap, Økonomi
Bilde av Greta Gober Gober, Greta Gjesteforsker / Førstekonsulent +47-96811793 greta.gober@stk.uio.no Kulturstudier, Sosial endring, Media
Bilde av Helle Pedersen Granum Granum, Helle Pedersen Rådgiver +47-22858937 h.p.granum@stk.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonale studier, Eksamen, Fronter, Veiledning
Bilde av Beatrice Halsaa Halsaa, Beatrice +47-22858976 beatrice.halsaa@stk.uio.no Likestilling, Kjønnsforskning, Kvinnebevegelse, Feminisme, Medborgerskap, Statsvitenskap, Utopier, Etnisitet, Multikulturalisme, Religion
Bilde av Akke Wendelmoet Hamelink Hamelink, Akke Wendelmoet Postdoktor +47-22858704 a.w.hamelink@stk.uio.no Feministisk teori, Sosialantropologi, Kjønnsstudier, Religion, Narrative studier, Syria, Midtøsten, Kurdere, Disapora, Flyktningstudier
Bilde av Hannah Helseth Helseth, Hannah Universitetslektor +47-22858702 hannah.helseth@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Seksualitet, Sosiale bevegelser, Islamsk feminisme, Feministisk teori
Bilde av Øystein Gullvåg Holter Holter, Øystein Gullvåg Professor +47-22858953 o.g.holter@stk.uio.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Bilde av Ragni Indahl Indahl, Ragni Kontorsjef +47-22858940 +47-95150932 ragni.indahl@stk.uio.no Kontorsjef, Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Personaladministrasjon
Bilde av Michael Scott Kimmel Kimmel, Michael Scott Professor II michael_kimmel@yahoo.com
Bilde av Trine Rogg Korsvik Korsvik, Trine Rogg +47-22858952 t.r.korsvik@stk.uio.no Historie, Kvinnebevegelse, Likestilling, Politikk, Feminisme, Kjønnsforskning, Kjønnshistorie
Bilde av Agnes Kunszenti Kunszenti, Agnes Overingeniør +47-22858875 agnes.kunszenti@stk.uio.no IT
Bilde av Solveig Laugerud Laugerud, Solveig Stipendiat +47-22858947 solveig.laugerud@stk.uio.no Rettssosiologi, Kjønn, Kjønnsforskning, Seksualitet, Vold, Maskuliniteter
Bilde av Ulla-Britt Lilleaas Lilleaas, Ulla-Britt +47-22858979 92038367 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Bilde av Wencke Mühleisen Mühleisen, Wencke Frilansforsker wencke.muehleisen@stk.uio.no Kjønnsforskning, Seksualitet, Medieforskning, Skeiv teori, Medier, Kjønn, Intimitet
Bilde av Harriet Bjerrum Nielsen Nielsen, Harriet Bjerrum Professor +47-22858942 +47-92667801 h.b.nielsen@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Skole, Barn, Ungdom, Jenter, Gutter, Kjønnssosialisering, Likestilling, Identitet, Subjektivitet, Psykoanalytisk teori, Psykososialt perspektiv, Sosial endring, Generasjon, Modernitet, Kina
Bilde av Sara Orning Orning, Sara Forsker (i permisjon frem til 2020) 22858744 s.e.s.orning@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Helse, Kropp, Litteratur, Film, Kulturstudier
Pettersen, Vilde Andrea Stipendiat v.a.pettersen@stk.uio.no feminisme, anarkisme, Emma Goldman, politisk filosofi, kjønn
Bilde av Unn Elisabet Rogg Rogg, Unn Elisabet Universitetslektor +47-22858744 u.e.rogg@stk.uio.no Feminisme, Akademia, Kjønn, Kjønnsforskning, Sosial klasse, Likestilling
Bilde av Reinert Skumsnes Skumsnes, Reinert Stipendiat +47-22858742 reinert.skumsnes@stk.uio.no Egyptologi, Kjønn, Kjønnsforskning, Historie, Likestilling, Familie
Bilde av Ardis Storm-Mathisen Storm-Mathisen, Ardis Forsker +47-22858721 ardis.storm-mathisen@stk.uio.no Sosiologi, Kjønn, Kropp, Familie, Hverdagsliv, Barn, Ungdom
Bilde av Rannveig Svendby Svendby, Rannveig +47-22858857 41188993 +47 41188993 rannveig.svendby@stk.uio.no Sosialantropologi, Medisinsk antropologi, Menn, Maskuliniteter, Mannsforskning, Trafikkulykker, Risikoadferd, Funksjonsnedsettelser, Rehabilitering, Kjønnsforskning, Kjønn, Skjønnhetsidealer