STK-prisen

Rettleiarar og sensorar vert oppmoda om å nominere kandidatar til STK sin pris for beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv, levert ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om STK-prisen 2021

Send inn nominasjon

  • Frist for å sende nominasjonar er 31. desember 2021
  • Prisutdeling skjer på STKs nyttårsfest, 13. januar 2022.
  • For meir informasjon, kontakt Anna Young

Nominasjonprosess og vurdering

Nominasjonane skal tene som ei oppmuntring for dei som har avslutta sine arbeider, og som ein inspirasjon for dei som kjem etter. Komiteen vektlegg blant anna kvalitet og relevans i si vurdering.

Formål og historikk

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil framheva og anerkjenna studentane sitt forskingsarbeid, samt inspirera studentar til kvalitet og originalitet. Difor har det kvart år sidan 1992 vore delt ut pris til beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv, levert ved Universitet i Oslo.

STK-prisen 2020

Sunniva Rivedal frå Institutt for helse og samfunn vann STK-prisen for 2020 med masteroppgåva Sensitivert kroppslighet - En kvalitativ studie av yrkesaktive småbarnsmødres omsorgserfaringer og helse.

Nominerte til STK-prisen 2020