STK-prisen

Rettleiarar og sensorar vert oppmoda om å nominere kandidatar til STK sin pris for beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv, levert ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om STK-prisen 2022

Send inn nominasjon
  • Frist for å sende nominasjonar er 31. desember 2022
  • Prisutdeling skjer på STKs nyttårsfest, januar 2023.
  • For meir informasjon, kontakt Anna Young

Nominasjonprosess og vurdering

Nominasjonane skal tene som ei oppmuntring for dei som har avslutta sine arbeider, og som ein inspirasjon for dei som kjem etter. Komiteen vektlegg blant anna kvalitet og relevans i si vurdering.

Formål og historikk

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil framheva og anerkjenna studentane sitt forskingsarbeid, samt inspirera studentar til kvalitet og originalitet. Difor har det kvart år sidan 1992 vore delt ut pris til beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv, levert ved Universitet i Oslo.

STK-prisen 2021

Thea Johanne Prytz Hammarqvist (IKOS) har vunnet STKs masterpris 2021 for hennes analyse av Yaneura no nishojo (1919) av den japanske forfatteren Nobuko Yoshiya.

Tolv oppgåver var nominert til STKs pris for beste masteroppgåve eller profesjonsstudie med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2021.