I media - Side 4

Publisert 15. apr. 2020 08:47

— Hvis det er ytre forhold som forhindrer kvinner fra å ha en lengre forskningskarriere er det et likestillingsproblem, sier professor emerita ved Universitetet i Oslos Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Harriet Bjerrum Nielsen til Khrono.

Publisert 2. apr. 2020 10:27

Årets kvinnedagsseminar på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er en rekke korte foredrag med påfølgende debatt. Helene O. Langås skal presentere sitt etnografiske arbeid i et nettforum av sinte menn.

Publisert 2. mars 2020 14:29

Debatten fortsetter, og Kirsti Malterud og Harriet Bjerrum Nielsen svarer: – Vi ser en uheldig polarisering av debatten, og den gjelder troen på at det «er bred enighet» om at evidensbevegelsens metoder er vitenskapelige, mens alle andre er ideologiske.

Publisert 26. feb. 2020 09:45

Hvordan vet vi at vi måler og veier de riktige tingene? Hvordan er vi sikker på at den formen for forskning vi bedriver er egnet til å finne ut av det vi ønsker å finne ut av? Harriet Bjerrum Nielsen, professor emerita ved Universitetet i Oslo, og Kirsti Malterud, professor emerita ved Universitetet i Bergen, har kritisert Stoltenbergutvalget for deres kunnskapssyn og det vitenskapelige synet som ligger til grunn for deres rapport om kjønn og skolen. Lektor Lomsdalen har invitert Kirsti og Harriet til sin podkast for å snakke mer om dette.

Publisert 24. jan. 2020 14:23

«Vi vil advare mot en optimistisk tro på at utfordringene for kvinner er begrenset til de mest mannsdominerte områdene av akademia», skriver Øystein Gullvåg Holter og Knut Liestøl.

Publisert 13. jan. 2020 11:05

– Forskning viser at menn i høyere grad enn kvinner snakker seg selv opp, mens kvinner i høyere grad snakker seg selv ned. Når jeg sier «i høyere grad» er det fordi det i noen tilfeller kan være omvendt: jeg tror at vi alle kjenner eksempler på dette, sier Lund.

Publisert 7. jan. 2020 13:39

I denne teksten søker Wencke Mühleisen elskerinnens posisjon, og konkluderer med at den yngre elskerinnen fortjener interesse, analyser og forskning, som løfter henne ut av det monogame paridealets underbelyste skyggedal.

Publisert 18. nov. 2019 13:13

Hvordan levde kvinnene i DDR, hvordan så den østtyske feminismen ut – om den fantes? Muren fallt. En totalitær stat forsvant. Daniel Kretschmar, redaktør i det tyske tidsskriftet taz som hadde sin barndom i Øst-Tyskland, skriver at spørsmålet om hvorvidt en ung kvinne skulle ha et yrke eller familie, var ikke-eksisterende, begge deler var regelen. Alenemødre var i mindretall, men ingen absolutte unntak.

Publisert 17. okt. 2019 15:30

Problemet med den standardiserte forskning er ikke at den finnes og brukes, men at den oppfører seg som en gjøkunge som skyver bort alle andre kunnskapskilder – og at så mange politikere ganske ukritisk har godtatt dens krav om å ha definisjonsrett for hva som er gyldig evidens og gode beslutningsgrunnlag, hevder Harriet Bjerrum Nielsen.

Henter forslag fra Google
Publisert 20. sep. 2019 13:29

– Når studentene ikke møter kvinnelige filosofer i pensumlitteraturen, gir det inntrykk av at det ikke finnes noen kvinnelige filosofer av betydning. Når lærebøkene er skrevet av fagfilosofer, er jo studentene i god tro, og en ond sirkel av selvefererende inkompetanse kan oppstå, sier Tove Pettersen.

Publisert 20. sep. 2019 10:29

According to research by Norwegian sociologist and men's studies expert Øystein Gullvåg Holter, there is a direct correlation between the state of gender equality in a country and male well-being, as measured by factors such a welfare, mental health, fertility and suicide. Men (and women) in more gender-equal countries in Europe are less likely to get divorced, be depressed or die as a result of violence.

Publisert 13. sep. 2019 14:22

Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning har sett nærmere på kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak av deler av lanseringsseminaret, med Marte Winsvold, Beatrice Halsaa, Anette Trettebergstuen, Aase Marthe Horrigmo, Marian Hussein, Johannes Bergh og Marie Simonsen.

Publisert 9. sep. 2019 13:52

– Når offer og overgripar kjenner kvarandre, er det ikkje sikkert ein vil melda frå til politiet, sjølv om noko straffbart har hendt. På eit universitet kan det også vera personlege interesser som spelar inn, seier stipendiat Maria Hansen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert 26. aug. 2019 10:36

Det er underlig: Anklagene om «politisk korrekthet», som en gang var høyresidens forsøk på stigmatisering av venstresiden, er blitt erstattet av anklager om «identitetspolitikk». Dette har som mål aggressivt å diskreditere minoriteters politiske krav.

Bildet kan inneholde: tekst, media, font, linje, avis.
Publisert 6. aug. 2019 10:05

Tone ­Irene Brekke ser at Wikipedia på line med historia elles, er emne for det ho kaller «episte­mologisk urettferd».

Publisert 28. juli 2019 14:16

Lett oppoverbakke i marka på sykkel, løv- og grantrær som en frodig hall rundt, utsyn mot åser og blåner, duften av saftige markblomster i veikanten. Dypt trekkes den blomstermettede luften ned i lungene, vidt pumpes det saliggjørende blodet vitalt gjennom kroppen. Kraften i lendene, i hendene som holder styret - og håpet mennesket ikke kan være foruten - som særlig banker når den nordiske sommeren er på sitt mest henrivende - det aldri svinnende håpet om å bli møtt i kjærlighet, i pur lyst.

Publisert 17. juni 2019 13:02

Om Stoltenbergutvalget var bredt sammensatt, kommer an på øynene som ser. Fra vårt utsiktspunkt var utvalget særdeles snevert sammensatt. Det manglet kjønnsforskningskompetanse, det deltok ingen lærere med praktisk pedagogisk erfaring fra barnehage eller grunnskole, og det var oppsiktsvekkende ensidig når det gjelder de deltakende forskeres kunnskapssyn og forskningsbakgrunn, hevder Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud.

Publisert 7. juni 2019 13:44

Denne våren har to av landets sju kjønnsforskningssentre fått nye ledere: Helene Aarseth er tilsatt som leder ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier (STK), Universitetet i Oslo, og Hege Andreassen har fra 2. mai styrt skuta ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet.